Bory

Většina lidí se do prostor věznice nikdy nedostane, někdo nahlédne díky sérii Netflixu a část populace sem přichází spíš nedobrovolně. 

Bory

Na Bělehrad?

Ne! Na Bory!

Většina lidí se do prostor věznice nikdy nedostane, někdo nahlédne díky sérii Netflixu a část populace sem přichází spíš nedobrovolně.

My můžeme říct: „Byli jsme na Borech“.

A co jsme tam dělali?

Na Borech jsme rozhodně „neseděli“, ale naopak jsme si tu dali pěkně do těla při zateplení stropu jedné z budov o půdorysné ploše 526 m2, kam jsme dopravili a vynosili nějakých 25 tun materiálu.

 • Demontáž a odnos původních fošen.
 • Výměna původních lamp za nové LED osvětlení.
 • Zateplení z minerálního skelného vlákna.
 • Nová podlaha z borových fošen.

Dílo jsme bez vad a nedodělků předali velmi spokojenému klientovi měsíc před smluvním termínem.

Na Borech si přece nechcete dělat zle.

 • Bory
 • Bory
 • Bory
 • Bory
 • Bory
 • Bory
 • Bory
 • Bory